Представят процедурата за подкрепа на клъстерите в България

Новините

09-03-2013, 17:29

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

ОП "Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстерите

Условията за кандидатстване по процедурата "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" ще представи главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна. Във Варна денят ще бъде 13 март - от 10.30 до 13.00 ч. в хотел "Голдън тюлип", зала "Дали".

Ще бъдат обсъждани темите за допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта.

 

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"