Районен кмет замесен в Синята зона, "Паркинги и гаражи" - за прокурор

Неделчо Михайлов - представляващ "Паркинги и гаражи" в командитното дружество

Дейността на злополучното общинско дружество "Паркинги и гаражи" във Варна е за   прокуратурата. Това е категоричното становище на работната група към местния парламент, която бе създадена да провери дейността на "Паркинги и гаражи" ЕАД, научи Varnautre.bg.

След направената проверка, групата трябваше да представи пред Общинския съвет и варненската общественост констатации и анализ за дейността на органите на управление на дружеството - от основаването му до решението за неговата ликвидация.

Работната група е провела 6 заседания, като дейността й е била забавена от трудното събиране на нужната документация, става ясно от доклада, входиран в края на 2012 година в правната комисия и тези по "Собственост стопанство"  и "Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси".

Основният предмет на дейност на "Паркинги и гаражи" е експлоатация на паркингите предоставени за управление, както и организация и прилагане на Синя зона за паркиране в община Варна. Дружеството е управлявано от Съвет на директорите, който е възложил прякото управление на стопанската дейност на прокурист. С протокол на Съвета на директорите от 20.07.2011 г. е взето решение за участие в "Транспортен център за мобилност" АД Командитно дружество. Определен за представляващ в Командитното дружество е един от зам.-председателите на Общинския съвет в предишния мандат и настоящ районен кмет на "Владиславово" Неделчо Михайлов Димов, става ясно от доклада на работната група.  По това време прокурист на "Паркинги и гаражи" все още е Александра Илиева. Преди това зам.-кмет на "Владиславово" от квотата на "Нашият град" - партията, чийто вече бивш председател е Неделчо Михайлов. 

За взетото решение за участие на "Паркинги и гаражи" в "Транспортен център за мобилност" АД Командитно дружество с цел реализиране на проекта Синя зона липсват мотиви, установява комисията.

В дружеството липсва каквато и да е документация за скандалния проект "Синя зона", поради което остава чувството, че управителният орган е действал по чуждо убеждение. Неизяснен остава фактът, че общинско дружество участва в частен проект, без за това да са извършвани обсъждания и без да е уведомен принципала на дружеството. Очевидно се касае за участие в чужда схема за източване на приходи от Синя зона, констатира работната група. 

Неизяснена остава ролята на Неделчо Михайлов, който освен че представлява "Паркинги и гаражи" ЕАД - Варна в Командитното дружество "Транспортен център за мобилност" АД е извършил и рекламна услуга за 12 000 лв., чрез фирмата си "Медия проджект" ЕООД - видно от фактура от 28 февруари 2011 г. За услугата  обаче липсват данни в счетоводството и същата не е призната за разход от одитора.

"Предвид обстоятелството, че работната група не е разследващ, а само констатиращ орган, предлагаме да се вземе решение събраната документация и настоящият доклад да се изпрати до Варненска прокуратура и да се сезира постоянната комисия "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" към Общински съвет - Варна, за дейността на Неделчо Михайлов - представляващ "Паркинги и гаражи" в Командитното дружество "Транспортен център за мобилност" АД", обобщава работната група. 

Както Varnautre.bg писа от същия доклад стана ясно и че паркингите, които са управлявани от общинското дружество, са били отдавани под наем на смешни цени, след едноличната преценка на прокуриста. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"