Община Варна развързва кесията: бюджетът с 14,5 млн. лева повече

Парите за нов асфалт са 16,6 млн. лева

С 14,5 млн. лева или с почти 8% повече ще харчи Варна през 2013 г. в сравнение с отиващата си 2012-а. Това става ясно от публикувания вчера на официалната страницата на общината проект за бюджет, който ще бъде подложен на обществено обсъждане следващия вторник - 18 декември, от 15 часа в зала "Пленарна".

Бюджетът на Варна за 2013 е 198,7 млн. лева при 184,2 млн. лева за 2012 г. и 203,7 млн. лева (в това число и банкoв заем в размер на 12 млн. лева) за 2011 г. По-оптимистично звучат и встъпителните думи от представянето на годишните сметки за 2013-а. Ако бюджет'2012 беше белязан от "продължаваща финансова криза, неблагоприятни тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза", то в новия вече се говори за желанието на Община Варна "да повиши доверието на гражданите в провежданите политики".

Най-сериозното увеличение е в парите за нови улици и кръпки - те са с 8 млн. повече в сравнение с отиващата си година. За изграждане и поддържане на уличната мрежа са заложени 12,074 млн. лева, а за ремонт на улици - 4,5 млн. Тази година администрацията е разполагала едва с 5 млн. за кръпки и 3,5 млн. за довършването на бул. "Ген. Колев".
През 2013 с планираните за улици пари бул. "Левски" ще "прескочи" бул. "Сливница" и ще стигне до бул. "Владислав". В строителната програма на общината са заложени още 3,7 млн. за реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски", 5,4 млн. за дълбоководно заустване на водите, излизащи от пречиствателната станция на "Златни пясъци" и облагородяване на междублоковото пространство на ул. "Драва Чех" и "Драва Соболч" за 550 000.

Скандалната през миналия мандат социална програма сега е в размер на 2 766 000 лева (2 671 827 през 2012 г.)

Парите за образование са увеличени с 2,87 млн. и ще бъдат 74 млн. лева. Едва 854 000 обаче са предвидени за капиталови разходи в образованието - почти 2 пъти по-малко от 2012, когато са били 1,4млн. лева. Нови 960 деца ще тръгнат на забавачка след разширението на 4 детски градини (две от тях - ОДЗ 24 и ОДЗ 11 фигурират и в бюджета за тази година) и построяването на 3 нови - в двора на ОУ "Св. Иван Рилски", в кв. "Чайка" и в помещенията на "Денил" ООД.
Бюджетът за здравеопазване е 13,7 млн. лева или със 120 000 лева повече. За капиталови разходи тук са предвидени 2 673 500 (увеличение от 643 500 лева), които ще се харчат предимно за нова техника.

Увеличен е и бюджетът за Култура, който обаче е в общо перо с "почивно дело". Тук, вместо в графа "други" вече влизат и дейностите "Спорт за всички" и "Спортни имоти". Общият бюджет възлиза на 10,5 млн. или с 2,7 млн. лева повече от миналата година. Тук е предвиден и пореден ремонт на Зоопарка - за 200 хил. лева.

Графа "други" без спортните си ангажименти вече е намалена от 12,9 млн. лева на 5,5 млн. лева, които ще се харчат и за синята зона, и за репатрирането на автомобили - все дейности, за които се предполага да носят приходи, а не разходи на хазната.

Намалени в бъдещия бюджет са и парите за Транспорт от 9,7 млн. лева сега на 8 млн. лева за догодина. Това са субсидиите за безплатни карти на пенсионерите и намаленията за ученици. От 213 хил. лева на 321 хил. лева набъбва издръжката на кучкарника.

През 2013 г. Община Варна ще получи 83 500 000 лева от държавата делегирани дейности (сумата за 2012 г. е била 79 356 935 лева). Градските финансисти освен това прогнозират 115,2 млн. лева местни приходи при 104 843 065 тази година.

Приходите от данъци и тези от такси, глоби, концесии са увеличени с по 2 милиона - съответно 62 и 52 млн. лева. Почти без промяна е сумата, очаквана от продажба на общинска собственост - 5,2 млн. лева.

В детайли очакваните приходи изглеждат така (в млн. лева):
данък имоти 29,5 - 26,6 (2012)
данък коли 14,5 - 12,6 (2012)
данък придобиване на имущество 14 - 16,6 (2012). След като тази година събраните пари от този данък бяха доста под очакванията в бюджет 2013 сумата вече е по-скромна.
концесии 1,8

Без промяна е заложеният приход от туризма - 3,55. След като тази година бях събрани с 1 млн. над очакваното, финансистите се връщат към песимистичната прогноза тъй като туристическият данък, събиран през 2012 на база брой легла в хотелите, бе обявен за противоконституционен и от 1.01.2013 се връща старата схема за плащане на туристическа такса на брой нощувки. Сериозно е предвижданото увеличение - 5 пъти, на сумите от такси, санкции и лихви: от 0,6 на 3 милиона лева.

И през 2013 година Община Варна ще ползва услугите на финансови институции за кредити. Целта им обаче е съфинансиране и мостово финансиране на проектите, по които градът ще получи европари. Сумите ще идват от Фонда за органите на местното самоуправление (ФЛАГ) и ЕБВР, друга кредитна институция ще бъде избрана по реда на ЗОП, в случай, че парите във ФЛАГ свършат.

Проектите, по които ще има движение догодина са:

Пречиствателната станция на Златни пясъци с общ бюджет от 48 млн. През 2013 г. ще върви проектирането и ще започне строителството, което ще приключи през март 2015 г. Тогава пречиствателната станция вече ще е с капацитет 72 122 жители (прогноза за населението за 2030 г.). В проекта е включена и съпътстваща инфраструктура (дълбоководно заустване), както и 5 км. доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в "Ален мак".


Втори етап от пречиствателната станция на Варна, изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател на стойност 41,5 млн. лв.

Интегриран градски транспорт - 114,4 млн. лева

Прилагане на мерките за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен - 50 млн. евро

Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна - 30 млн. евро като целта е след края на проекта през 2015 г. във Варненско да се рециклират 42,99% от отпадъците

Подкрепа на деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск. Проектът е за 5 млн. лева и по него ще бъдат изградени 7 центъра за настаняване от семеен тип в 3 квартала на града за 85 деца и младежи с увреждания, отглеждани досега в социални домове

Според авторите на бюджета същественото в него е "запазване на данъчната тежест за гражданите, въпреки законовата възможност за по-високи ставки и данъци", както и фактът, че "размерът на общинските такси и услуги остава непроменен". От администрацията са категорични, че политиката на общината по отношение на местните данъци и такси е реалистична и дава възможност за развитие на средния и дребния бизнес.

За сравнение на 20 декември община Пловдив (с население само с 6 080 души по-многобройно от това във Варна) ще гласува бюджет от 191 млн. През януари обаче се очаква тази сума да набъбне до 217 млн. лева след като бъде приет отчетът за изпълнението на бюджета за 2012 година и бъде узаконен преходен остатък от 26 млн. лева (След 8 поредни години Варна за първи път приключва годината без преходен остатък). Според кмета на Пловдив до февруари се очаква парите на града да станат 250 млн. лева, когато бъде отпуснато и договореното финансиране за инфраструктурни обекти. Иначе в бюджет 2013 на града под тепетата са заделени и 400 000 археологични разкопки.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)