Варна с обща реклама и на университетите

Мисия Варна

29-11-2012, 16:36

Снимка:

Varnautre.bg/архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Работна среща за сътрудничество на общината с висшите учебни заведения ще има през декември

Варненските висши учебни заведения и община Варна трябва да имат общи стратегия и действия за привличане на повече млади хора в града. Това стана ясно по време на заседание на ПК "Наука и образование" в Общинския съвет. Въпросът за сътрудничество между Община Варна и университетите постави доц. д-р Медиха Хамза от „СДС-Демократичен алианс“. "Варненските ученици трябва да знаят по-добре какви специалности предлагат университетите тук, какво се учи и какви са перспективите им, а да не търсят непременно ВУЗ-ове в други градове", обясни тя.

Изказването й беше провокирано от зам.-кмета по образование Калина Попстефанова, която преди това заяви, че ще потърси начини общината да възлага задачи учените и студентите във варненските ВУЗ-ове и да използва техния творчески и научен потенциал за решаване на проблемите на града.

На финала съветниците решиха да бъде изпратено предложение до дирекция „Образование, младежки дейност и спорт“ за работна среща до края на годината между представители на комисия „Наука и образование“, ръководствата на ВУЗ-овете и журналисти. След това ще бъде изготвена програма за обща работа.

Съветниците гласуваха днес статута за присъждане на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование. Експертната комисия за избор на номинираните ще се състои от 13 души: трима представители на ПК “Наука и образование“, представител на общината, двама служители на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, по един представител от петте висши училища и четирите научно-изследователски института, Съюза на учените и Федерацията на научно-изследователски съюзи. Оттеглено беше предложението към сегашните научни направления да бъде добавена и национална сигурност.

Съветниците одобриха и отпускането на 57 000 лева от бюджета на Община Варна за 2013 година за съфинансиране на проект „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности“ по ОП “Развитие на човешките ресурси“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен