Пълен блокаж на проверката на "Паркинги и гаражи", вързаха работната група

Мисия Варна

23-11-2012, 17:50

Снимка:

АРХИВ © ВАРНАУТРЕ.БГ

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Разследват всички бордове на "Паркинги и гаражи"

Специалната работна група, която трябваше да разследва дейността на бордовете на "Паркинги и гаражи" на практика не може да свърши нищо.

Причината е в липсата на съдействие както от страна на общинската администрация, така и от страна на общинската фирма в ликвидация. Решението за създаване на тази работна група беше взето още през юли. В състава й има девет общински съветници, а председател е Николай Недков.
Въпреки липсата на изисканите документи, комисията си провежда редовно заседания. Последното е било на 16 ноември. Тогава е било взето и решението да се сигнализира кмета и председателя на общинския съвет, че нещата не вървят.
На предпоследното заседание се взима решение да се изиска от дирекция "Право нормативно обслужване" становище по няколко ключови въпроса: Кой носи отговорността за вземане на решение за отдаване под наем или за пряко оперативно управление на паркинга от самото дружество?; Не следва ли договорите за управление, включително и на ликвидатора да бъдат подписани от председателя на ОбС, след решение на съветниците, а не от кмета на Община Варна? Въпросите към ликвидатора Божидар Бажлеков са: Извършена ли е проверка за наличните парични средства в дружеството?; Има ли решение на Съвета на директорите за отдаване под наем на паркинги и на кои?; Проведен ли е конкурс за отдаването им под наем?; Как са определени цените и фирмите, с които са сключени договорите?; Как се е управлявало командитното дружество, какви решения е взимало и участвало ли е "Паркинги и гаражи"?; Едва след като имат отговорите, членовете на комисията могат освен заседания да отчетат и конкретни резултати от своята работа.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"