Туризмът и строителството "изплюха" нови 8 хиляди безработни преди зимата

Животът

14-11-2012, 14:41

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Варна е едва на 5-то място по заплата в страната

Нови 8,2 хиляди варненци са останали без работа в края на лятото, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Сега работещите жители на града са 143.1 хиляди или с 5.4% по-малко отколкото в края на юни. Най-много хора са били съкратени в хотелите и ресторантите - 32% или 5.9 хил. В строителството без работа са останали 1,1 хиляди души - 8.7% . В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” безработните са с 800 повече отпреди 3 месеца. За сметка на това нараства армията от чиновници - с най-голямо увеличение на наетите е сектор „Административни и спомагателни дейности” - с 10.6% (0.7 хил.).

Днес във Варна работят със 7,4 хиляди по-малко души в сравнение със септември 2011-а. Намалението на заетостта в обществения сектор e с 2.6%, а в частния с 5.7%. В едногодишен план най-големи са били съкращенията в дейност „Транспорт; складиране и пощи“ - наетите лица са 2.2 хил.по-малко. С най-голямо увеличение отново са „Административни и спомагателни дейности” - 900 нови служители.

Средната месечна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2012 г. е 736 лева, или с 18 лева под средната за страната (754 лева). В сравнение с другите области, област Варна е на пето място по размер на средната заплата. Най-високо е заплащането в областите: София (столица) - 1 019 лв., Стара Загора - 809 лв. и Враца - 794 лева.
В сравнение с предходното тримесечие на 2012 г. средната месечна заплата в областта намалява с 8 лева (1.1%). Намалението е най-голямо във финансовия и застрахователния сектори - 16.9%. Най-голямо увеличение на средната заплата спрямо второто тримесечие на 2012 г. е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ - 25.2% и сред държавните чиновници - 6.3%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили лицата, наети в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 222 лв., „Транспорт, складиране и пощи” - 1 217 лв. и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 161 лева. С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са работещите в „Хотелиерство и ресторантьорство” - 547 лв., „Строителство” - 533 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 614 лева.

Спрямо същото тримесечие на 2011 г., средната месечна заплата в област Варна се увеличава с 44 лева (6.4%).Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"