Общинските съветници си докараха по 1000 лв. заплати

Градските депутати гласуваха решение, с което да им се признават направени разходи до 750 лв.

Ревът за заплати в Общинския съвет на Варна не е бил напразен и градските депутати все пак няма да останат на възнаграждения от по 180 лв. на човек. Само преди два месеца им се наложи да намалят заплатите си, заради промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация която гласи, че представителите на градския парламент не могат да получават повече от 30 на 100 от средната брутна работна заплата в общинската администрация, което във Варна е около 180 лв. За да не сгазят закона обаче членовете на комисията по изработване на правилници с пълно единодушие и без оглед на партийна принадлежност гласуваха решение, с което да им се признават направени разходи до 50% от заплата на председателят на Общинския съвет, което пък е около 750 лв. Според взетото решение, което трябва да мине и на сесия, от общинския бюджет ще се признават харчовете на съветниците за гориво, литература, консултации, помещения и служебни телефони. 

Предложението беше внесено от съветникът от ОБТ Тодор Мутафов. По думите му тези от местните избраници, които нямали частен бизнес се затруднявали да правят разходи за дейности, свързани с работата им в Общинския съвет. "За всички съветници са предвидени карти за градския транспорт, но 90 % от тях не ги ползват, но така или иначе се плащат всеки месец по 5-6 хиляди лева за тях. По-добре тези пари да се дават за гориво", каза Мутафов.

"Трябва да благодарим на г-н Мутафов, че внесе на заседание това, което отдавна витае в разговорите между всички общински съветници", присъедини се и Димитър Чутурков от БСП. "Става дума за създаване на условия за ефективната работа на Общинския съвет", допълни той. Според него на градските депутати трябвало да се признават, не само харчовете за гориво, а и ако си купуват правна литература за да четат законите. Ако някой съветник почувствал нужда да си направи консултация с експерт също трябвало да се осребрява от общинската хазна. Като признат разход трябвало да минава и харча за помещение, в което евентуално общински съветник иска да прави среща със своите избиратели. Освен това мобилните телефони на всички съветници трябвало да бъдат вкарани в обща група за да говорят без пари помежду си и със служителите от администрацията.

Дебат предизвика въпрос на Таня Парушева от "Нашия град" дали харчовете по командировките на местните парламентаристи също ще бъдат ограничавани до 50 % от заплата на председателя на Общинския съвет. Колегата й Владо Тонев също от "Нашия град", който междувременно беше паркирал лъскав мерцедес, пред самия вход на общината уточни, че командировките на съветниците се осребряват по друг ред и нямат общо с промените в правилника, който комисията гласува. Така се оказва, че извън направените ежемесечни харчове от местните депутати, отделно от общинската хазна ще излизат пари и за командировките им. Тонев коментира още, че и без да се гласуват промени в нормативната уредба съветниците можели да си осребряват фактури, а това, че не го правели показвало, че имат съвест и морал. 

Единственият, който гласува въздържал се при приемането на решението беше председателят на комисията Аврам Тодоров. 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"