Авренци учат в Испания как се работи с частни фирми

Новините

30-10-2012, 16:53

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Опознават практиката при прилагането на аутсорсинга и публично-частното партньорство

Челния опит на кметство Бургийос дел Серро, Бадахос в работа с частни фирми проучват общинари от Аврен. В продължение на 12 месеца те опознават практиката на колегите си в Испания при прилагането на аутсорсинга (предоставяне на вътрешни функции и услуги за изпълнение от външна компания) и публично-частното партньорство.

Проект ”Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП” е по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос „Добро управление”.
Общата стойност на проекта е 193 915,24 лв.

Международният опит показва, че чрез включване на частния сектор се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи.

Целта на проекта е да бъдат намерени всички дейности, в които община Аврен може да работи заедно с бизнеса. Сътрудничеството с испанското кметство ще покаже и как може да бъдат подобрени организацията и управлението в авренската администрация чрез прилагане на различните форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство. Чрез проучване на добрите практики в двете кметства-партньори, ще бъдат създадени благоприятни условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на Община Аврен за участие в публично-частни партньорства.

Общинари от Аврен вече посетиха кметство Бургийос дел Серро, Бадахос. В продължение на 7 дни петимата експерти направиха проучваха опита на домакините в прилагане на Публично-частното партньорство в управлението на отпадъците и водния сектор, в туризма, социалните услуги и комуникациите. През ноември пък визитата ще върне делегация от Испания.

В резултат ще бъде разработен Наръчник с описание на всички възможности за аутсорсинг и публично-частно партньорство в Общината, който ще бъде предоставен на служителите в администрацията на Община Аврен, представители на други общини, както и на представители на бизнеса, които могат да бъдат привлечени към тази идея.

Ще бъдат проведени 2 информационни кампании: гр. Варна и Аврен. Целта на информационни кампании ще бъде да се представят принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично-частно партньорство от една страна - за представители на други общински администрации, които ще бъдат поканени, а от друга – за представителите на бизнеса, които биха проявили интерес да инвестират в Община Аврен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"