Общинският съвет на Варна влезе в 21 век

Мисия Варна

24-10-2012, 10:06

Автор:

Росица Пенкова, Росица Колева

Всичко от Автора

Първото електронно гласуване мина на сесията

9:35 Започна Дванайстото заседание на Общинския съвет във Варна. В зала Пленарна има кворум, макар че голяма част от съветниците отсътват. 

9:44 Общинските съветници за първи път гласуваха електронно с помощта на таблетите, които им бяха раздадени преди няколко месеца. Криво-ляво те се справиха с бутоните "за", "против", "въздържал се", с които трябваше да изразят мнението си за дневния ред на заседанието. "Технологиите в служба на общинския съвет!", облекчено възкликна председателят Николай Апостолов след първия он лайн вот. "Когато добием необходимата натренираност, специалистите ще намалят времето на гласуването", успокои той присъстващите, изнервени от явно тромавата процедура и липсата на достатъчно информация за какво точно гласуват в момента съветниците, тъй като те получават в електронен вид предложенията и дневния ред. Това съкрати разпространението на документацията в хартиен вид и породи брожения на тема "прозрачност" на заседанията.

10:25 Започна гласуването "Един човек - няколко таблета", обаяви Борислав Гуцанов от БСП.  Той преброил сътветниците в залата и съпоставил броя им с гласувалите предложенията на комисията по култура. Гуцанов отказа кой е многоръкият Шива в Общинския съвет и от коя политическа група е. "Отваряме кутията на Пандора", каза той и призова председателя да въведе допълнителни мерки срещу подобни измами. "Биометричните мерки при гласуване биха били много скъпи", отговори му Апостолов. Той призова съвестта на съветниците срещу подобни измами, както и всеки, който види подобно нарушение, да го обави и  да поиска прегласуване или поименно гласуване. Според Апостолов електронното гласуване не променя реда на провеждане на заседанията: както винаги се прави аудиозапис, всяко гласуване се разпечатва на хартиен носител и се документира.

11:00 Общинският съвет прие да бъде създаден "Център за иновации и изследвания в областта на медицината и здравеопазването" към Медицинския университет. Така развитието на изследванията, иновациите, технологиите и предприемачеството става приоритет в Стратегията за развитие на Варненското общинско здравеопазване.

Сред по-интересните предложения на комисията по култура, които бяха гласувани днес, е изграждането на паметник-бюстов портрет на полковник Петър Димков в градинката между бул. "Осми приморски полк" и бул. "Чаталджа".

11:10  Общинскисте съветници одобриха предложението Варна да бъде домакин на регата „Тол Шипс“. Община Варна ще отпусне от бюджета за 2012, 2013 и 2014 година общо 75 000 лири за таксата за пристанището.

11.15 Съветниците приеха списъка от обекти, за проектирането на които ще бъдат поискани пари от Оперативна програма "Регионално развитие", чиято цел е подготовка за усвояването на фондовете от следващия програмен период 2014-2020 г. След многократни обсъждания, отпадане на предложения и добавяне на нови, Общинският съвет без дебат прие Община Варна да поиска европари за проектиране на основен ремонт на бул. „Княз Борис I” от бул. "Цар Освободител" до бул. "Левски", реконструкция на всички подлези, благоустройство на района около пазар "Чайка", ремонт на подлеза под ФК и разширяването на бул. "Приморски". В списъка остава и СОУ “Димчо Дебелянов“, където трябва да се извърши обследване и прилагане на енергоефективни мероприятия. Ще бъде финансирано и проектирането на нов корпус за 6 групи (132 деца), физкултурен салон и басейн в ЦДГ 30“ Мечо Пух“. В ОДЗ 10 “Приказка“ трябва да се изгради нов корпус за 88 деца, а ОДЗ 12 “Първи юни“ ще бъде разширено с две градински групи за 44 деца и басейн. 

В проекта остава финансирането на документацията за строителство на 150 социални жилища за хора в неравностойно положение в кв.“Възраждане“, 2-ри микрорайон, както и ремонт на Летния театър.

11:24 Дали собствениците на котки трябва да плащат такса спорят в момента суветниците. Засега в наредбата се говори за домашни любимци и кучета, но никъде конкретно за котки. Именно такова изменение поиска съветникът Станислав Темелков. "Когато кучетата намаеят, популацията от котки се увеличава", заяви той. И още: Освен това сред платилите досега такса за домашен любимец има и много стопани на котки, което значи, че хората сами възприемат котките като предмет на наредбата.

Цветелина Тънмазова пък заяви, че таксата от 24 лева е прекалено висока, ако намерението на Общинския съвет е да ограничи рзпространението на кучета и котки като предотвратява пускането на домашни любимци на улицата. Тя предложи таксата за котки да е 12 лева. Темелков й опонира, че, който не иска да плаща 24 лева, може да кастрира животното си и така ще бъде освободен от нея. Това накара Тънмазова да отттегли предложението си.

С 34 гласа (без против и въздържал се), съветниците приеха всички промени в наредбата, в това число и изричното упоменаване на котки в нея.

12:07 Съветниците гласуваха накуп предложените четири публично-частни партньорства за изграждане на детски градини. 

12:13 Единодушно Общинският съвет одобри разпоредителна сделка за продажбата на имот на ул. "Дрин", който всъщност е градинка на Александър Харизанов. 

13:00 Земята на пазар "Чаталджа" да влезе в активите на общинското дружество "Пазари" ЕАД гласуваха съветницитe. Според решението капиталът на "Пазари" ЕАД – Варна се променя с непарична вноска, представляваща поземлен имот с плош 4041 кв.м. с местонахождения на бул. "Чаталджа".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен