Как да получа своя персонален идентификационен код от НАП?

Парите

10-07-2012, 13:53

Снимка:

Архив

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

Проверяваме онлайн дали работодателят е декларирал трудовия ни договор, плаща ли ни осигуровките и колко

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) се издава персонален идентификационен код (ПИК)

за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят:

какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски;
данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в кой пенсионен фонд е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата;
декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;

Гражданите могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление по образец, което може да се изтегли от тук www.nap.bg. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица.
До края на годината се предвижда определени групи клиенти на НАП да могат да правят справки чрез ПИК и в личната си данъчно-осигурителна сметка.

Често задавани въпроси и отговори

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК)?
Това е 12-цифров код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

Кои електронни услуги са достъпни с ПИК?
- за физически лица
Справка за осигурителен доход;
Справка за данните в индивидуална партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) – Универсален пенсионен фонд, в който е осигурено лицето и каква е натрупаната сума до момента по партидата;
Справка за активен трудов договор

Предвижда се в бъдеще броят на услугите да бъде значително разширен, като ще бъде даден и достъп до данъчно-осигурителната сметка на всеки клиент.

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?
Получаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете във всеки офис на НАП. Получаването на ПИК обаче става само лично, в офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица.

В какъв срок ще получа своя ПИК?
В момента, ако подавате заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес. Ако сте подали заявление в друга структура на НАП, срокът в който можете да получите своя ПИК е 7-дневен.

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИК по пощата?
Да, но получаването на ПИК става лично в офиса на НАП по постоянен адрес.

Какво да направя, ако загубя своя ПИК?
Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен