Марин помилвал 49 души, за които комисията по помилванията дала отказ

Новините

27-02-2012, 14:19

Снимка:

Sofia Photo Agency

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

Едно най- скандалните помилвания - това на лидера на Евророма и дългогодишен съюзник на социалистите Цветелин Кънчев - е изцяло политически мотивирано.

За 10 години на "Дондуков" 2 бившият вицепрезидент Ангел Марин на своя отговорност е подписал укази за частично или пълно помилване за 49 души,

въпреки мотивирания отказ на комисията по помилванията в президентството, съобщава Mediapool в свой анализ, основан на данни от архивите на президентството. Данните са предоставени от президентството по реда на Закона за достъп до обществена информация, уточнява сайтът. Изготвянето на справката е отнело 25 дни след подаване на заявлението заради големия обем данни.

Повече от половината от помилваните, въпреки отказа на комисията, са осъдени за убийство, а шестима - за убийство по особено жесток начин. Едно най- скандалните помилвания - това на лидера на Евророма и дългогодишен съюзник на социалистите Цветелин Кънчев - е изцяло политически мотивирано. В този случай Ангел Марин опрощава остатъка от условната присъда на Кънчев, въпреки че всички осем членове на експертната комисия се обявяват "против", аргументирайки се с безпрецедентно остри становища.

Информацията напълно опровергава тезата на бившия президент Георги Първанов, който обясни в четвъртък, че указите за опрощаване и помилване са плод на дългосрочна съгласуваност, пише сайтът. Около 10% от издадените укази за "държавна милост" са плод само на преценката на вицепрезидента Марин. Ангел Марин обяви в четвъртък, че внимателно е прегледал "на лаптопа си" всички случаи на помилвания и е видял, че не е сгрешил никъде. Пред медиите той изнесе избрани примери за помилвани изнасилвачи, убийци и други, след което заключи, че не е помилвал големи босове, а основно хора със здравословни проблеми.

Мотивите на експертната комисията разкриват, че мнозинството от помилваните наистина са хора с тежки здравословни проблеми, други са счетени за превъзпитани, трети за твърде тежко осъдени, но има и помилвания, за които няма никакво разумно обяснение.

В много от случаите, когато вицепрезидентът е раздавал висшата държавна милост на своя отговорност, комисията е заявявала, че липсва "изключителност" в молбите за помилване. Така Ангел Марин е опростил 1 година и 2 месеца от наказанието на лице с инициали В.И.П., за когото комисия казва "да не бъде помилван, защото в миналото е осъждан за неплащане на издръжка, измама, кражби и длъжностно присвояване; досега е изтърпял общо 7 години и 4 месеца по затворите; след като изтърпи наказанието, за което иска помилване, има да търпи още 11 години затвор.

Друг изключително скандален случай е пълното помилването на осъден за опит подкуп шеф на дирекция "Общинска собственост" в Община Варна с инициали И.Й.Ч.

Ангел Марин му опрощава 6 години затвор, а комисията по помилванията твърди, че "престъплението е тежко не само по смисъла на Наказателния кодекс, но и много обществено укоримо и пряко засяга устоите и авторитета на държавната администрация". За да убедят бившия вице, членовете на комисията изтъкват и аргумента, че това помилване би компрометирало твърденията на президента Първанов за нетърпимост към корупцията по върховете на властта.

Помилването на убийци преобладава в списъка от случаи, когато Марин взима решение да опрости наказание, въпреки мнението на комисията си. Особено скандално е помилването на осъден за грабеж с убийство като в този случай вицепрезидентът действа на два етапа. Първо през 2004 г. опрощава 2 години от присъдата, въпреки отрицателното мнение на експертите. Две години по-късно осъденият подава нова молба и Марин го помилва напълно. Комисията отново е против. Помилвани без каквито и да са мотиви са шест души, осъдени клевета.

Вицепрезидентът намалява с 1 година присъдата на осъден за кражба и убийство на собствения си син, при положение, че осъденият не е излежал дори половината от наказанието си. Според комисията "държавна милост на този ранен етап от изтърпяване на наказанието при липса на изключителни обстоятелства би била обществено неприемлива".

С 1 година е намалено наказанието и на осъден за отвличане и убийство, въпреки че няма настъпили "изключителни обстоятелства" в досието на затворника. Милост е получил и осъден за убийство по особено жесток начин, който освен това престъпление има още две присъди за хулиганство и средна телесна повреда.

В друг случай Марин е намалил с 1 година наказанието на осъден за убийство особено жесток начин, който преди това е подложил жертвата си на физически и психически тормоз. Комисията не подкрепя, защото не са налице изключителни обстоятелства, които да мотивират помилването. Вицепрезидентът помилва лишения от свобода без мотиви.

Общият брой на помилваните по време на двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин са 529 души. От тях 232 случая са на осъдени за убийство.

В статистиката има и 33 случая на опрощаване на глоби за общо 1 761 600 лева.

През всичките 10 години, един член на комисията за помилванията към президентството гласува "против" опрощаването на глоби, считайки, че милостта на държавния глава не се простира чак толкова далеч.

Информацията за помилванията бе предоставена на Mediapool с инициалите на осъдените лица, защото президентството счита пълните им имена за лични данни.

Мненията на помощната комисия за помилванията не са задължителни за вицепрезидента, който дори няма задължение да мотивира своите укази. След издаването им, задължението на правосъдния министър да ги преподпише е изцяло формално и няма как да промени волята на президентството.Висящ е въпросът кой контролира силно корумпираната система на затворите, която най-често предлага на президентството помилване на определени лица. От представената информация на Mediapool става ясно, че голяма част от предложенията за "държавна милост" идват именно от затворите. В някои от случаите Марин се е доверявал именно на тях, а не на мнението на своите експерти.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия