Хага ще учи Варна как да управлява водите

Мисия Варна

27-05-2010, 12:34

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Делегация от представители на местната власт на региона около Варна заминават на 5-дневно посещение в Хага на 31 май,

съобщи днес н.с. инж. Людмил Икономов, изпълнителен директор на Института за екологична модерницация - Варна (IEM).

В делегацията са включени представители на общините Варна, Аксаково, Девня, Белослав, Аврен, Провадия и Долни Чифлик. В тези общини около Варна има най-интензивни обществено-икономически връзки и са предложени за включване в бъдеща обща Регионална устройствена схема.

Визитата в Холандия е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, чрез ОП "Регионално развитие".

Целта на срещата е повишаване на знанията и уменията на местните власти в областта на междуобщинското и междурегионалното сътрудничество на териториално-устройственото планиране, на изграждането на техническа инфраструктура и на управлението на природните и технологични рискове.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани са юридическите правомощия на холандските общини, които са много по-големи от тези на българските. Целта ще бъде постигане на известна децентрализация и увеличаване на ограничените права на българските общини.
Делегатите ще обсъждат с холандските експерти и висши ръководители на различни институции бъдещо сътрудничество между общините и регионите, при изграждането на инфраструктурата и организацията на обществения транспорт, както и сферите на взаимен интерес за евентуални съвместни проекти, между 9-те общини в регион Хага и общините в региона на Варна.

Важна точка на срещите ще бъде преструктурирането на западнали територии, включително пристанищните зони и обновяване на сградния фонд. По думите на Икономов този проблем при нас чука на вратата.

Холандците ще ни учат и как да управляваме водите и рисковете от наводнения. Делегатите ни ще се срещнат с представители на Холандските водни бордове - съвети с 300-годишна история, които имат опит в справянето с водата в заливаеми места. Холандия е страната, която е най-добра в управлението на водите и мерките за защита от евентуални наводнения.
Икономов каза, че България няма почти никаква подготовка за превенция на риска от наводнение, а има само механизми за поправяне на вече нанесените щети. Холандците ще ни учат как се управлява риска и на политическо ниво, не само на експертно.

Има два начина да разберем кои са най-уязвимите за новоднения места във Варна и съседните общини. Първият е да разберем, когатп следващата вълна на покачване на водата залее региона, а вторият - да направим компютърна стимулация, каза Икономов. Отдавана излязохме от ерата на примитивните средства, вече сме в ерата на високите технологии, допълни той.
Трябва да се изследва накъде отиват водите не само на морето, а и на реките и деретата в региона, в следващите 20, 30, 50 и дори 100 години. Компютърна симулация ще даде насоките за работа.

Най-важно е да намерим концепция за проблема, пари винаги ще се намерят, каза още н.с. инж. Людмил Икономов.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)