Безработицата расте застрашително

Новините

22-02-2010, 12:00

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

С  95 100 повече са безработните през четвъртото тримесечие на м.г, а коефициентът на безработица - с 2.9 пункта в сравнение със същия период на 2008 г. сочат данни на Националния статистически институт.

Като цяло  хората без работа в страната са 272 800, а коефициентът на безработица - 7.9%.


Безработицата расте повече при мъжете в сравнение с жените, увеличава се безработицата сред най-младите – на възраст между 15 и 24 навършени години. Техният брой достига 53 200, а коефициентът - 19.5%.


През периода четвърто тримесечие на 2008 - четвърто тримесечие на 2009 г. се наблюдава по-значително увеличение на броя на безработните лица с продължителност на безработицата по-малка от една година. Той нараства с 86.8% и достига 155 200, или 56.9% от всички безработни. Близо половината от тях са били уволнени или съкратени от последната си работа, 21.7% са приключили временна или сезонна работа, 19.4% са напуснали работа по други причини, а 12.1% никога не са работили.


Броят на продължително незаетите вече  достига 117 600, или 43.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.7 пункта и достига 3.4%.


Паралелено с ръста на безработицата, намалява броят на заетите лица в трудоспособна възраст - между 15 и 64 г. В момента те са  3 396 100 или 66.5% от населението в същата възрастова група.


От всички заети лица 3.5% са работодатели, 8.0% - самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 87.5% - наети лица, и 1.0% - неплатени семейни работници.
В частния сектор работят 2 020 000, или 72.8% от всички наети лица, а в обществения - 754 500, или 27.2%. от наетите лица. Мъжете работят предимно в частния сектор, докато жените- в публичния.


През четвъртото тримесечие на 2009 г. повече от половината от заетите лица - 1 862 900 или 58.7% работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 1 091 700 или 34.4%, а в селското и горското стопанство - 217 000  или 6.8%.


В сравнение със същото тримесечие на 2008 г. най-голям спад в броя на заетите се наблюдава в индустрията - с 10.3%


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"