Бюджет 2010: Режим на строги ограничения

Архив Варна

03-12-2009, 09:02

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

Депутатите приеха днес приходите и разходите в бюджета на НЗОК за 2010 г., съобщи Агенция „Фокус”. Бюджетът на касата по приходите и трансферите е в размер на 2 519 211 хил. лв., а по разходите и трансферите – 1 689 432 хил. лв.

Излишъкът на НЗОК за 2010 г. да е на обща стойност 829 779 хил. лв. В закона бе записано, че Народното събрание по предложение на Министерски съвет може да утвърди допълнителни бюджетни кредити, с които УС на НЗОК да увеличи цените на видовете медицинска помощ, считано от 1 юли 2010 г. за семтка на намалението на положителното салдо.

  Според информция  на Агенция Ройтерс  бюджетът на страната за следващата 2010 г., налага режим на строги ограничения и малък бюджетен дефицит от 0,7 % от брутния вътрешен продукт, в условията на задълбочаващата се рецесия. Новото дясноцентристко правителство на партия ГЕРБ увери, че ще води строга фискална политика, за да запази стабилността на националната валута – лев и да избегне продължаване на свиването на икономиката. Най-бедната държава в ЕС очаква свиване на икономиката си с 2 % през 2010 г., след очакваните около 6 % за тази година. Властите в страната бяха принудени да намалят разходите си, заради спад на приходите, коментира авторитетната агенция

Какво гласуваха вчера депутатите след 17 часа дебати, спорове и напускане на пленарната зала


  Депутатите приеха член 1, алинея 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година по приходи на обща сума 17 142 083, 4 хил. лева. В сумата са включени 70 млн. лева за здравеопазване допълнително в сравнение с първо четене на бюджета.

   Народните представители приеха бюджета на държавните органи, министерства и ведомства. Определено бе приходите да са на стойност 1 196 412,8 хил. лв., разходите – 5 708 355,0 хил. лв., трансферите - 365 288,7 хил. лв., субсидиите от централния бюджет – 4 908 648,8 хил. лв. бюджетно салдо и финансиране – 101 417,9 хил. лв.
С приемането на тази част от бюджета депутатите приеха и да се намалят разходите за БАН от 10 млн. лв. и да се прехвърлят към Държавен фонд „Земеделие”. 

  Депутатите приеха и бюджетите на общините за 2010 г. Общата сума за делегираните от държавата дейности към общините са 1 876 907,6 хил. лв. Трансферите за местните дейности, в това число общата изравнителна субсидия, са в размер на 242 617,0 хил. лв. Трансферите за зимно поддържане и зимно почистване на общинските пътища са в размер на 14 600,0 хил. лв. Целевата субсидия за капиталовите разходи на общините е в размер на 122 600,0 хил. лв., в това число за екологичните обекти – 40 000, 0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 000,0 хил. лв.

   Депутатите приеха спорния член 17 от Закона за държавния бюджет, който позволява на кабинета „Борисов” да може да намали нелихвените разходи под утвърдения размер при икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното.

    Два пъти гласуваха народните представители по предложението на РЗС да се намали бюджетът на президентството с 1 млн. лева. И двата пъти то не бе прието.

   Отпадна възможността за продажба на държавни ценни книжа на граждани.
   Депутатите приеха Министерски съвет да може да даде право на Държавен фонд „Земеделие”, респективно на Разплащателната агенция, да извършва през 2010 г. допълнителни плащания в областта на земеделието  по национални програми, помощи и национални доплащания към директните плащания на земеделските производители след 30 октомври 2010 г., в размер на 150 млн. лв., при условие, че не се влошава утвърденото с бюджетно салдо по републиканския бюджет.
 
   Депутатите не приеха предложението издръжката на децата с увреждания в семейна среда да е същата като тази в социалните домове.

   Остава данъчното облекчение за младите семейства с ипотека, приеха депутатите при гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.. Това ще става при условие, че: договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице или съпругът (съпругата); данъчно задължените лица не са навършили 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единственото за семейството през данъчната година.

   Депутатите решиха още физическо лице, което е задължено, но не декларира или декларира невярно информация за доходите си, да се наказва с глоба в размер на 10 на сто от декларираната сума. При повторно нарушение глобата е в размер на 15 на сто от декларираната сума.
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"